Tolstoj-als-pedagoog

 
 

Voor wie alle cahiers graag in één keer wil downloaden
staat helemaal onderaan een totaalbestand in pdf

 1. Cahier 1 Levensloop in jaartallen
 2. Cahier 2 Vrije school voor volkskinderen   Dolph Kohnstamm
 3. Cahier 3a Tolstoj geeft een algemeen beeld van hoe het in november en december 1861 toeging in zijn school
 4. Cahier 3b Hoe Tolstoj probeerde zijn leerlingen aan het lezen te krijgen
 5. Cahier 3c Tolstojs experimenten met netjes schrijven, oefeningen in grammatica en schrijven van opstellen
 6. Cahier 3d Tolstoj over zijn pedagogische en didactische opvattingen
 7. Cahier 3e Tolstojs gebruik van de verhalen uit het Oude Testament
 8. Cahier 3f Tolstoj geeft geschiedenisles
 9. Cahier 3g Tolstojs worsteling met aardrijkskunde
 10. Cahier 3h Waarom Tolstoj onderwijs in aardrijkskunde en geschiedenis overbodig en zelfs schadelijk vond
 11. Cahier 3i Tolstoj geeft zangles
 12. Cahier 3j Tolstoj over de vraag of het volk kunst nodig heeft
 13. Cahier 4 In Nederland onbekend   Dolph Kohnstamm
 14. Cahier 5 Herinneringen van een onderwijzer   Pjotr Morozov
 15. Cahier 6 Tolstojs pedagogiek   Jan Dirk Imelman
 16. Cahier 7 Verantwoording en literatuur
 17. De onbekende jonge Tolstoj; herinneringen van een oud-leerling   Vasili Morozov
 18. Tolstoy as teacher   Bob Blaisdell
 19. Novaja Azboeka   Lev Tolstoj


open/download alle cahiers in één pdf (48 MB) 
 

Interview


De onbekende Tolstoj


de Volkskrant, door Mirjam Schötteldreier (november 2010)


   © Dolph Kohnstamm, Amsterdam