RITA KOHNSTAMMLezingen (2000 - 2012)Dodenherdenking
In een open, tolerante samenleving is de kans waarschijnlijk groter dat er moedige dwarsliggers zullen zijn die zich verzetten tegen terreur en onderdrukking.

Wie hoort bij de elite?
Door de onrechtvaardige verdeling van talenten zijn er
altijd mensen die meer weten en kunnen dan anderen.
Pas al zij zich voor de publieke zaak inzetten horen ze bij de elite.

Het verschil tussen pedagoog en psycholoog

Het lijkt één pot nat. Maar dat is het niet! Het gaat om het verschil tussen feit en visie. Tussen onderzoek en mensbeeld.

De school als duiventil

Onderwijs speelt zich te veel af op een eiland, met weinig bruggetjes naar de echte wereld. Hoe dit te veranderen?

In de kracht van je leven hangen in een schoolbank
De lichamelijke volwassenheid is er eerder dan de
sociaal-maatschappelijke. En dat is oorzaak van allerlei onevenwichtigheden.

Eetcultuur
De maaltijd is meer dan voldoende voeding naar binnen
krijgen. De eettafel kent een lange beschavingsgeschie-
denis.

Op eigen kracht
Alleen een kind dat mag leunen op de kracht van grote
mensen durft stap voor stap de eigen competentie te
verkennen.

Het drukke leven
Kinderen zijn altijd deelgenoot van het leven van hun
ouders. Dus ook van hun rusteloze levensstijl van nu.

Geloven zonder kerk
Religieus gevoel en Godsbesef zijn boodschappen uit
de stilte die worden overschreeuwd door kerkelijke
leerstellingen.

Oude en nieuwe helden voor kinderen
Een andere geschiedenisles: kinderen vertellen over
mensen die zich vroeger hebben verzet tegen onderdrukking, onrechtvaardigheid en discriminatie.
En waarom.

Het drukke leven en de school

Een dilemma: moet de basisschool aansluiten bij de
prikkels en het vertier waaraan kinderen zijn gewend
of juist zorgen voor een rustpunt in hun leven?

Cultuur moet, cultuur is goed
Op de basisschool krijgen leerlingen een eerste begin
van algemene culturele ontwikkeling bijgebracht.
Tenminste, zo zou het moeten. Maar zo is het niet.

Ouders in de maalstroom van de tijdgeest
Mensen van nu hebben de samenleving in Nederland in grote lijnen vormloos, rusteloos, redeloos en bandeloos gemaakt. Wat betekent dat voor het grootbrengen van kinderen?

Psychologie van de verandering
Behoudend, veranderingsbereid of zelfs veranderingszuchtig? Kinderen veranderen waar je bij staat. Maar ook ouderen hoeven niet stil te staan.

Ben ik hier veilig?
Het woordloze gevoel van veiligheid en geborgenheid, waar een kind ook op de crèche en op school behoefte aan heeft. Wat kan de leidster of leraar doen?

Het negatieve zelfbeeld van VMBO jongeren
Daardoor hebben velen van hen moeite met kiezen van opleiding en beroep. Misschien heeft het te maken met de typische kenmerken van het puberbrein.

Cultuur vanaf de wieg
Er blijft een hardnekkig verschil tussen van huis uit meegekregen en op school aangeleerd. Cultuureducatie voor kleine kinderen moet het hebben van onopzettelijkheid en latent leren.

De oudste, de jongste, de middelste en hun ouders
Ouders gaan anders om met hun oudste kind dan met hun jongste. En ook anders met hun dochtertjes dan met hun zoontjes. Voor psychologen reuze interessant.

Vol, veel en versierd
Hoe het drukke leven van nu van invloed is op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Die invloed begint al tijdens de zwangerschap.

Puberleven nu
Hoewel we de verschillen niet moeten overdrijven, heeft de huidige samenleving toch kenmerken die maken dat het leven dat pubers nu leiden anders is dan dat van vroegere pubergeneraties.

De krimpende afstand tussen ouders en pubers
Ze dragen dezelfde kleren en seksualiteit is niet langer een ouderlijk voorrecht. Maar ouders moeten wel inspringen als puberhersenen het laten afweten.

Gymles en turnsport voor kinderen
De gymzaal is een terrein waar kinderen zich motorisch competent kunnen gaan voelen.
Maar turnen is ook een wedstrijdsport. Hoe hou je het kinderlijk belang in het oog?