RITA KOHNSTAMMArtikelen (2000 - 2011)

 

Jaloezie en afgunst
Jaloezie speelt zich af in een driehoek: het gaat om alléén willen hebben. Afgunst is iets tussen twee mensen: het gaat om óók willen hebben.

Tussen droom en daad

In de tweede helft van het leven slaat de dadendrang soms onverhoeds toe. Het roer moet om. Waar komt die behoefte tot verandering vandaan?

Het dilemma van werkende moeders
Vrouwen die het moederschap combineren met een
baan buitenshuis betalen onvermijdelijk een prijs. Zelfs al is de kinderopvang volmaakt. De wereld is minder maakbaar dan ze denken.

Architecten van het eigen bestaan
Tijden veranderen en studenten veranderen mee. Hoe
anders is het studentenleven nu vergeleken met vroeger, toen studeren nog een privilege was van de elite?

Kinderangsten
Bij iedere ontwikkelingsfase horen bepaalde angsten. Als de fase voorbij is verdwijnen ze meestal. Om plaats te maken voor nieuwe.

Keppeltjes, doekjes en kruisjes
Interview met Elsbeth Etty over het nut van
schooluniformen en meisjesscholen. In het algemeen
en ten gunste van integratie.

De onrechtvaardige wereld
Door de moderne media kun je het wereldleed niet voor kinderen verborgen houden. Hoe kun je hen het verschil tussen arme en rijke landen uitleggen?

Verwennen
Een opvoedingsstijl waarbij een kind emotioneel
op materieel altijd zijn zin krijgt. Waarom verwennen ouders? En wat wordt er van een verwend kind?

Het nieuwe houvast
Niets ligt meer vanzelfsprekend vast. Een modern mens moet zijn eigen levensfilosofie en levensstijl bij elkaar sprokkelen.

De kracht van de verbeelding
Interview over het belang van cultuureducatie, waardoor kinderen leren verder te kijken en te denken dan de realiteit. 

Pies, poep en tieten
Kinderen van nu worden vrij opgevoed. Waarom kunnen ze dan toch nog steeds giechelen om zogenaamde vieze woorden?

Het anderhalfverdienersmodel
Individuele persoonlijkheidsverschillen bepalen welke combinatie een vrouw kan maken van werk en moederschap.

Geborgenheid door gebondenheid
Interview over ouderschap en opvoeding in deze tijd en de betekenis van het geloof in het eeuwige en volmaakte.

Liefde Intimiteit Genot
Deze drie kwamen in een landelijke enquête naar voren als de belangrijkste gevoelens die horen bij seksualiteit. Waar staan ze voor?

Het maakbare kind
Kinderen grootbrengen hoort bij het leven van alledag. Hoe komt het dat men daar zo moeilijk over is gaan doen? Geef ouders hun zelfvertrouwen terug.

Met andere ogen naar kinderen kijken
Onze eerste levensjaren zijn als een ‘verdronken stad’ en als we kinderen krijgen en deze jaren voor ons terugkeren zijn we vreemden die niet altijd kunnen volgen wat er in onze kinderen omgaat.

Digitale geletterdheid
Voor kinderen van nu zijn de nieuwe media niet nieuw, maar vanzelfsprekend. Maar ze moeten wel leren ermee om te gaan. Net zo als ze moeten leren lezen om boeken te kunnen begrijpen.

Leve het schooluniform
Uit democratische overwegingen zouden Nederlanders er goed aan doen hun vooroordelen tegen schooluniformen te laten varen.

Driejarigen leren van spelen
Heel jonge kinderen leren het meest ongemerkt. Het komt hen min of meer aanwaaien. Ze hoeven geen speciale les te krijgen. Ze leren vooral van spelen.