Spellingonderwijs

 


Stop de vraatzucht van het spellingonderwijs

Volkskrant - brief van de dag 3 juni 2022

 

Geschiedenis van de Nederlandse spelling

Wikipedia artikel

 

Ik hoop dat de spelling veranderd-t wordt-t

Dolph Kohnstamm - 1972


Illustratie Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1972

 

Actie "KRITIESE LERAREN"

TIJD - 25 februari 1972
TIJD bericht dat de CITO spellingtoets van dat jaar 'gejat' was door een van de leden van de aktiegroep KRITIESE LERAREN, die ook dreigde die toets openbaar te zullen maken waardoor de scores ip die toets hun waarde zouden verliezen. Daarop besloot het CITO om in dat jaar de scores op die spellingtoets niet mee te laten tellen in de berekening van de totaalscores.

 

Zelfs schrijver Betje Wolff had moeite met het leren begrijpen van "de taalregelen onzer spelling"

Over de voor haar moeilijke spelling van de Nederlandse taal schreef zij in 1772 in een brief aan Izašk Sweers "Ofschoon noch hij, noch vader (Noordkerk), noch Houttuin, in staat zijn geweest mij te doen begrijpen wat taalregelen zijn, en ik altoos iemand noodig heb die hem in haar, d in t, t ind of dt veranderd".
(Bron: dr I van der Velde in de beknopte handelseditie van zijn Groningse proefschrift DE TRAGEDIE DER WERKWOORDSVORMEN J.B..Wolters Groningen 1950)
www.dbnl.org