Artikelen

 

2014-2015

Artikel over Wikipedia.
De Groene Amsterdammer, 18 november 2015

 

Over een ernstig verwijt van Th. Dalrymple aan Freud en de psychologie.
Vrij Nederland, oktober 2015

 

2010-2011

Essay 'De vrije school van Tolstoj'.
De Groene Amsterdammer, november 2010

 

Lev Tolstoj als pionier van kindvriendelijk onderwijs.
Tijdschrift voor Slavische Literatuur (TSL), nr 59 (2011) September, blz.12-18.

 

2008-2009

De ontwikkeling van zelfbesef bij het jonge kind.
Dit artikel verscheen in het januarinummer 2008
van De wereld van het jonge kind.

 

2006-2007

Taal leren via speelplicht?
Artikel verschenen in de Volkskrant van 29 september 2006 .

 

Volks Wikipedia heeft grote toekomst, ook voor serieuze
informatievoorziening
Artikel over Wikipedia en Citizendium van 29 oktober 2006 in NRC/
Handelsblad.

 

De spelling vereenvaudigen!
Dit artikel verscheen op 30 januari 2007  in NRC/Handelsblad
(Achterpagina).

 

Wikipedia: Werk aan de winkel!
Artikel over Wikipedia, verschenen op 31 januari 2007 in de Volkskrant.

 

40 jaar bemoeienis met de wereld van het jonge kind.
Dit artikel verscheen onder een iets andere titel in het aprilnummer 2007
van De wereld van het jonge kind.

 

Wat te verwachten van taaltests voor peuters?
Dit artikel verscheen onder een iets andere titel in het meinummer 2007
van De wereld van het jonge kind.

 

Mijn geschiedenis met de psychologie.
Deze biografie werd in 2006/2007 geschreven op uitnodiging van het Archief
en Documentatiecentrum van de Nederlandse Psychologie (ADNP).

 

2004-2005

Vijf besprekingen van historische opvoedkundige boeken
Verschenen op de zaterdagen in de maand oktober van 2004 in het
dagblad Trouw, afdeling Boeken, rubriek Het kanon.

 

Alfred Binet, Inventor of Intelligence Scales
Article published in the Encyclopedia of Social Measurement, Volume 1,
2005, p.183-188. Title: Binet, Alfred. © Elsevier Inc.

 

Tegen het automatisme van drie keer zoenen.
Dit artikel verscheen, onder een andere titel, in De Groene Amsterdammer
van 29 juli 2005.

 

2002-2003

Verbiedt het slaan met de riem
Dit is een alleen in de aanhef iets gewijzigde versie van een artikel dat
verscheen in PIP Magazine (Pedagogiek in Praktijk Magazine), april 2002

 

"Ich-bin-ich" und andere Einsichten
Langfassung eines kurzeren Beitrages an Psychologie Heute, Juni 2002

 

Het meten van de toegevoegde waarde van de basisschool
Dit artikel verscheen in de Volkskrant van 15 augustus 2003, pagina
FORUM

 

Canons vaststellen via referenda
Een verkorte versie van dit artikel verscheen op 14 oktober 2003 in de
Volkskrant, onder de kop Moderne canon komt democratisch tot stand.

 

2000-2001

Hulp speciaal aan leerlingen met goede werklust.
Voordracht gehouden aan de Universiteit van Amsterdam op 31 maart
2000

 

De schilder Ernst Ludwig Kirchner en de dirigent Otto Klemperer als
patiënten

Dit artikel verscheen in De Groene Amsterdammer van 15 december
2001